Donderdagavond

De afgelopen jaren organiseerden we voorafgaand aan de Burghse Dag een gezellig dorpsevenement op donderdagavond.


Op donderdag 8 augustus is er weer de Burghse BBQ. Kaarten zijn te verkrijgen bij Cees Dijkman Vliegers en Bakkerij In de Soete Suikerbol.